02.07.2022 - Svadba Katka a Mirko Maternoví, Lodenica Šintava