18.08.2018 - Svadba Martina a Stanislav Hajnaloví, Reštaurácia Berek Nové Zámky