14.04.2012 - Svadba Miška a Tomáš Dobročánioví, Reštaurácia Jazmín Podhájska